લેટ્સ રાઈડ પંચામૃત બાઈક રેલી

તારીખ -૫/૩/૨૦૨૩ ના રોજ ૫૦ વર્ષની સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ની ઉજવણી પ્રસંગે પંચામૃત ડેરી દ્વારા દૂધ સંઘના કાર્ય ક્ષેત્રના ૩ જિલ્લામાંથી ૧૮ તાલુકામાંથી પસાર થતી (૬૦૦ કિ.મી) પંચમહાલ ડેરીના કર્મચારીઓની ” લેટ્સ રાઈડ પંચામૃત બાઈક રેલી ” નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ બાઈક રેલીના સમાપન પ્રસંગે પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન માનનીય શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ સાહેબ વિશેષ ઉપસ્થિતમાં રેલી માં ભાગ લેનાર કર્મચારીઓને મેડલ તથા સર્ટીફકેટ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.

Share