મ્યુઝિકલ નાઈટ

તારીખ -8/5/2023 ને રોજ દૂધ સંઘના સ્થાપના ના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાથી “સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ” ની ઉજવણી પ્રસંગે ” મ્યુઝિકલ નાઈટ ” નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

Share